EPB-certificaat wooneenheid


Een verplichting bij vastgoedtransacties


Elke eigenaar van een woning van 18 m² of meer, gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die deze wil verkopen of verhuren, moet in het bezit zijn van een EPB-certificaat voor individuele woningen.

Het EPB-certificaat (energieprestatie van het gebouw) biedt gestandaardiseerde informatie waarmee toekomstige kopers of huurders de energie-efficiëntie van het aangeboden pand kunnen visualiseren, waardoor vergelijking met andere eigendommen wordt vergemakkelijkt.

Het is verplicht om het EPB-certificaat van het pand in elke vastgoedadvertentie bekend te maken. Eigenaren die deze regel overtreden, riskeren sancties.

Bij de bouw van een nieuwe woonhuis of bij renovaties die een stedenbouwkundige vergunning vereisen, moet worden voldaan aan de EPB-eisen. Een ander type certificaat moet worden opgesteld: het "nieuwe" EPB-certificaat. Voor meer informatie over die verplichtingen, klik hier. Voorlopig voeren wij die opdrachten aan EPB-adviseur niet uit.


Geldigheidsduur van 10 jaar


Dit EPB-certificaat blijft maximaal 10 jaar geldig en kan gedurende deze periode bij elke vastgoedtransactie worden gebruikt. Als de 10-jarige termijn is verstreken, is een update vereist.

Een update is nodig voor het verstijken van de 10 jaar in twee gevallen:

  1. Na significante werkzaamheden die invloed hebben op de energieprestaties (vervanging van ramen, de ketel, isolatie, enz.). Het certificaat is niet langer representatief voor het pand en wordt ongeldig. Als er energieverbeteringswerken zijn uitgevoerd, is het gunstig om een nieuw EPB-certificaat te verkrijgen om de energieklasse te verbeteren.

  2. Wanneer documenten worden gevonden. Als relevante documenten niet konden worden verstrekt vóór de afgifte van het certificaat, is een update nodig. Dit maakt het mogelijk nieuwe elementen toe te voegen die het certificaat kunnen verbeteren.

Voorbereiding van documenten voor een beter EPB-certificaat 


Vóór het bezoek van de certificeerder is het essentieel om bepaalde documenten te verzamelen om de kwaliteit van uw EPB-certificaat te optimaliseren. Het is noodzakelijk om de kenmerken van de woning te controleren om ze op te nemen in de EPB-berekening. In afwezigheid van officiële documenten, dus tastbaar bewijs, worden deze elementen niet in overweging genomen, en de software gebruikt zeer voorzichtige gemiddelden.

Neem bijvoorbeeld isolatiemateriaal: vaak verborgen, isolatiematerialen vereisen schriftelijk bewijs om hun aanwezigheid achter de afwerking te bevestigen. Zonder bewijs wordt de isolatie niet meegerekend.

Het verstrekken van alle vereiste documenten en toegang tot alle ruimtes van de woning, inclusief de stookruimte, is cruciaal om het certificaat te verbeteren.

Om te weten welke documenten nodig zijn,klik hier

Wenst u energieadvies?


Nos certificateurs sont aussi auditeurs PEB et conseillers PEB.
Nous pouvons fournir des conseils personnalisés pour diminuer la consommation énergétique et améliorer le label PEB ainsi que le confort.

Si vous êtes intéressé par une approche conseils en plus de la certification, faite le nous savoir lors de la prise de contact.

 Het EPB-certificaat voor een individuele woning in 3 minuten

                                                                                     Bron : Brussels environnement