EPB-certificaat openbaar gebouw

Een EPB-certificaat voor openbare gebouwen is verplicht.


Deze verplichting geldt voor alle openbare instellingen die een gebouw bezetten - huurders of eigenaars - met een oppervlakte groter dan 250 m², gelegen in het Brussels Gewest.

Indien van toepassing, moet de organisatie elk jaar een EPB-certificaat voor openbare gebouwen laten opstellen door een erkende EPB-certificateur en dit certificaat in de inkomhal van het gebouw ophangen.

Het ontbreken van dit certificaat leiden tot een boete.

​​

Het EPB-certificaat voor openbare gebouwen meet het werkelijke energieverbruik.

 

Het certificaat evalueert de werkelijke prestaties door het jaarlijkse energieverbruik te berekenen op basis van het PEB-oppervlak van het gebouw. Deze meting geeft een tastbaar beeld van de energieprestaties, waarbij niet alleen rekening wordt gehouden met de kwaliteit van het gebouw, maar ook met het gedrag van de gebruikers.

Zo kan een goed geïsoleerd gebouw met slecht energiebeheer een minder goede energieprestatieklasse (een letter van A tot G) krijgen, terwijl een minder goed geïsoleerd gebouw met goed beheer een energiepresatieklasse kan hebben.

Het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen in Brussel.​

 

In het Brussels Gewest komt 54% van de broeikasgasemissies voort uit het energieverbruik van gebouwen. Met het ambitieuze doel om deze emissies tegen 2030 met 35% te verminderen ten opzichte van 2005, implementeert de regio verschillende instrumenten, waaronder het certificaat EPB voor openbare gebouwen.

De eerste stap om het verbruik te verminderen, is de kennis  van de huidige energieprestatie van het gebouw. Via deze kennis kunnen prioritaire acties worden geïmplementeerd.

Aangezien de vernieuwing van dit certificaat jaarlijks verplicht is, biedt het een visualisatie van de evolutie en impact van de genomen maatregelen om het energieverbruik te verminderen.

Voorbeeldfunctie.

 

Overeenkomstig de Europese richtlijnen hebben openbare organisaties de plicht om een voorbeeldrol te vervullen op het gebied van rationeel energiegebruik en energiebesparing.

Het uithangen van het EPB-certificaat voor openbare gebouwen in de inkomhal dient om bezoekers en gebruikers te informeren over de kwaliteit van het energiebeheer van het gebouw door openbare organisaties.