Erkenningen

 

Brussels Gewest

 • EPB-regelgevingen: Energieprestatie en binnenklimaat van de gebouwen
 • Energieauditeur voor de milieuvergunning AGREA 0011
 • EPB-certificaat - Tertiaire eenheden - Kantoorgebouwen CTEPP-1022113 en -1191674
 • EPB-certificaat - Openbaar gebouw CPUPP-1030295 en -1191746
 • EPB-Adviseur als rechtspersoon PEBPM-001006330  
 • EPB-Adviseur als natuurlijke persoon PEBPM-001006330  
 • Energieverantwoordelijke voor de dienstensector, de collectieve huisvesting en appartementengebouwen
 • Attestatie Lage Energie Ontwerp 2009
 • Audit EAP Energie Advies Procedure 2008RBC135
 • Certificatie in infraroodthermografie
 • Advies in passiefhuis-standaard - PHPP rekenmodel
 • EPB-certificaat - Wooneenheden CREPP-1045837
 • Attestatie Ontwerp van passieve en (zeer) lage energie gebouwen 2011

 

Waals Gewest

 • PEB-regelgevingen: Energieprestatie van de gebouwen
 • Verantwoordelijke PEB voor de gebouwen waarvoor een aanvraag om te bouwen of verbouwen wordt ingediend PM00080  
 • Haalbaarheidsstudie voor alternatieve energie bij nieuwe gebouwen groter dan 1.000 m² AEF-00137  
 • Energiecertificatie bij verkoop of verhuur van vastgoed PEB CERTIF-P1-00102  
 • Energieverantwoordelijke voor de dienstensector, de sector van de collectieve huisvesting en appartementengebouwen
 • Erkend studiebureau voor de actie CALE Construire avec l'énergie B042  
 • Energiedeskundige PAE voor energieaudit EAP Energie Advies Protocole RW09/217  
 • Certificatie in infraroodthermografie
 • Advies in passiefhuis-standaard - PHPP rekenmodel

  

Vlaams Gewest

 • EPB-regelgevingen: Energieprestatie en binnenklimaat van de gebouwen
 • EPB Verslaggever voor projecten met stedenbouwkundige vergunning EP09762  
 • Energiedeskundige type A - Energieprestatiecertificaat voor verkoop/verhuur
 • Energiedeskundige type B - Energie Advies Procedure EP09412
 • Energiedeskundige type C - Openbaar gebouw EP11205
 • Certificatie in infraroodthermografie
 • Advies in passiefhuis-standaard - PHPP rekenmodel